Fes-te membre

Com membre de la Plataforma STOP CORRUPCIÓ tens dret a:

Assistir a xerrades

Xerrades

Assistir a xerrades impartides per professionals sobre quins són els mecanismes de defensa que tenim els ciutadans davant d'aquestes conductes irregulars, en termes generals, i sobre les problemàtiques més comuns, en particular.

Accedir a documents

Accés a documents

Accedir a documents elaborats per professionals sobre quines són les pràctiques administratives irregulars més habituals i quins són els mecanismes jurídics de defensa que tenim al nostre abast.

Espai de diàleg

Espai de diàleg

Interacció en un espai de diàleg on posar en comú experiències amb altres afectats pel frau i on trobar persones amb les que Agruparte per a la defensa dels vostres interessos en assumptes similars.

Ser part activa

Actiu

Ser part activa en el moviment d'eradicació de la corrupció al nostre país, participant en accions concretes en aquest sentit, si són del teu interès.

Defensa Jurídica

Defensa Jurídica

Possibilitat que la defensa jurídica dels teus interessos està en mans d'advocats de primer nivell especialitzats en la lluita contra la corrupció, amb honoraris especials per als membres de la Plataforma.