S'entén per corrupció l'acció o inacció d'una o diverses persones que manipulen els mitjans públics en benefici propi i / o aliè, tergiversant els caps de les entitats del sector públic en perjudici del conjunt de la ciutadania a la qual haurien de servir i beneficiar .

En paraules de Miquel Àngel Torres, jutge que va destapar el cas Malaia, "la corrupció consisteix simplement a subvenir l'ordre públic a favor de les necessitats privades (...). Ningú és aliè a la corrupció, polítics responsables de les forces de seguretat de l'Estat, jutges, fiscals famosos en general (...). La corrupció suposa sense més la deslegitimació del sistema democràtic. És un dels majors càncers de la democràcia i pot donar lloc a l'aparició de líders populistes i a major corrupció. Una de les millors formes de combatre-la és amb més democràcia i més transparència ".

Corrupció