Des de STOP CORRUPCIÓ posem al teu abast l'assessorament d'advocats especialitzats en Dret Públic i Dret Penal, amb experiència en la lluita contra pràctiques corruptes des del punt de vista jurídic.

Si et consideres afectat per una conducta irregular per part d'Ajuntaments, Generalitat o qualsevol altre organisme públic nosaltres t'ajudem a identificar el fet il·lícit i t'orientem en la defensa dels teus interessos per totes les vies possibles. També t'oferim la possibilitat de deixar l'assumpte en mans dels nostres advocats, amb honoraris especials per a membres de la Plataforma.

Posa't en contacte amb nosaltres i els nostres advocats analitzaran el teu cas concret, t'ajudaran a identificar les il·legalitats o irregularitats comeses per l'Administració, si és que existeixen, i dissenyaran un itinerari d'actuació per a la defensa jurídica dels teus drets, marcant uns objectius realistes a assolir. Posteriorment, prepararan la documentació necessària per a la tramitació d'expedients en via administrativa, contenciosa administrativa o penal, segons correspongui, i t'acompanyaran en totes les fases necessàries fins l'abast dels objectius marcats.

A més, la Plataforma STOP CORRUPCIÓ té per objectiu constituir-se com a element de pressió perquè les conductes corruptes no quedin impunes, agrupant afectats per actuacions administratives concretes per facilitar-los l'acció conjunta i col·laborant amb altres organitzacions amb interessos paral·lels.