La UB pionera en màster sobre corrupció

El proper curs acadèmic 2016-2017 la facultat de dret de la Universitat de Barcelona (UB) impartirà un màster sobre la corrupció. "Prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public Compliance, bon govern i buna administració (2016-2018)" és el títol del nou màster dirigit per Joan Josep Queralt Jimenez i Juli Ponce Sole, juristes especialistes en la matèria.

Universitat de Barcelona (UB)

El màster es realitzarà en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya i formarà personal altament especialitzat en la prevenció, el control i la reacció davant la corrupció en el sector públic, privat i el tercer sector social.

El curs, de caràcter biennal, s'iniciarà a la tardor i contindrà mòduls de formació dedicats al bon govern i la bona administració, la transparència i el control social, l'ètica i el poder, les finances públiques o els controls i responsabilitats. Aquests mòduls també es poden cursar per separat, el que permet obtenir la corresponent titulació d'expert de la Universitat de Barcelona específica en cada cas sense haver de cursar la totalitat del màster.

L'objectiu del màster és "adquirir els coneixements i destreses necessaris per detectar pràctiques d'administració corrupta en el funcionament dels poders públics i dels agents privats que desenvolupen funcions públiques per delegació, d'una o altra classe administrativa".

El professor de Dret Administratiu Juli Ponce ha explicat que el màster sorgeix "de comprovar que històricament hi ha una manca de formació específica en aquests àmbits, tant en el sector públic com en el privat, i que vivim en un moment en què a Catalunya i a Espanya hi ha una nova generació de lleis de transparència i bon govern, l'aplicació adequada és crucial per a la societat".

Diari Digital ABC